24. shell

Tervetulon jumalanpalvelus 7.11.2010 – juonnettu jumalanpalvelus

– Idea on tehdä tavallinen jumalanpalvelus tutummaksi. Mukaan otettujen toiminnallisten elementtien on tehtävä tavallista palvelusta ymmärrettävämmäksi eikä vain erilaisemmaksi.

Tullessaan kirkkosaliin sisälle, esillä oli erikokoisia kiviä, joista jokainen valitsi itselleen yhden. Seuraava teksti oli liitetty kivien viereen: ”Tulemme eri puolilta kaupunkia, tulemme arkisen elämämme keskeltä, omin kysymyksin ja omin taakkoinemme tietoisina siitä, että vaelluksemme ja todistuksemme on ollut vajaata. Mutta me tulemme Kristuksen, armahtajan luokse. Valitse jokin kivi kuvaamaan sinun taakkojasi, syyllisyyttäsi ja syntiäsi.”

Heti tultaessa kirkkosalin sisäpuolelle esillä oli katekumenaatin uskon polku sellaisena, jona lähetyssihteeri, toinen vetäjämme on sen muodostanut kokoontumisiimme.

Virsi 195

Alkusiunaus ja vuorotervehdys

Johdantosanat

Tervetuloa – Usko tai älä toiminnassa mukana olevat. Kolme kokoontumista on takana. Tervetuloa myös kaikki muut Jumalan kansan matkalaiset.

Johanneksen evankeliumista käy ilmi, että Jeesuksen oppilaat kokoontuivat yhteen sunnuntaisin ylösnousemuksen  päivänä ja luultavasti viettivät samalla ehtoollista. Jeesus itse oli kehottanut ja opettanut heitä näin toimimaan. Juuri näissä kokoontumisen hetkissä ylösnoussut Jeesus ilmestyi heille ja näytti haavansa.

Tämä oli alku kristilliselle jumalanpalvelukselle. Ja siitä kaikessa yksinkertaisuudessa on kysymys myös tänään. Seurakunta kokoontuu yhteen, haavoitettu ja ylösnoussut Kristus liittyy meidän seuraamme.

Siksi me aloitamme palveluksen Kolmiyhteisen Jumalan nimeen, siksi meillä on tuo vuorotervehdys, jossa liturgi ja seurakunta siunaavat toisensa sillä tervehdyksellä, jolla enkeli Gabriel siunasi Marian: herra on sinun kanssasi.

Koska lähdemme tänään alkeista liikkeelle, messu ei ole kaikessa liturgisessa rikkaudessaan esillä. Messu on pelkistetty, jotta keskeiset ja tärkeimmät asiat korostuvat ja tulevat paremmin näkyville.

  • Kokoonnumme Jumalan nimeen
  • Tunnustamme syntimme ja saamme synninpäästön
  • Kuulemme Jumalan sanan ja saarnassa se tehdään ajankohtaiseksi
  • Tunnustaudumme yhteiseen pelastavaan uskoon
  • Rukoilemme seurakuntana yhdessä
  • Nautimme ehtoollisen ja
  • Saamme siunauksen ja meidät lähetetään matkaan

Vielä lyhyemmin sanottuna, me tulemme Kristuksen luokse, annamme taakkamme hänelle.  Hän ottaa ne vastaan ja antaa taivaalliset aarteensa meille, mitkä me uskoen otamme vastaan ja hän lähettää meidät arjen palvelukseen.

Seuraavassa synnintunnustuksessa toimimme niin, että luettuani synnintunnustuksen, tuo oma taakkasi, se kivi, jonka otit palveluksen alussa, tuo se tänne alttarikaiteen ääreen. Saat luovuttaa taakkasi Jumalalle.

Yhteinen rippi

Taivaallinen Isämme. / Sinä olet luonut meidät vapaiksi, / mutta synti turmelee vapauden. / Se on raskas taakka, mikä tekee elämästämme vaikean. Se on taakka, jota häpeämme ja salaamme. / Mutta sinä näet ja tiedät kaiken. / Siksi me tulemme sinun eteesi. / Me tunnustamme syyllisyytemme ja pyydämme: / Anna meille anteeksi itsekeskeisyytemme / ja haluttomuutemme noudattaa sinun tahtoasi. Ota syyllisyyden taakka pois harteiltamme.

Synnintunnustus tehdään näkyväksi kantamalla kivitaakka alttarikaiteen edessä olevaan koriin.

Synninpäästö (liturgi vie kivet alttarin takaisen apupöydän taakse näkymättömiin ja lukee synninpäästön alttarilta)

Synninpäästö käsikirjasta

Kiitosrukous

Päivän rukous – Niin kuin joka pyhällä on oma aiheensa ja raamatuntekstinsä, sillä on myös oma rukouksensa. Keskeinen sisältö tuodaan rukouksessa Jumalan eteen.

Rakas taivaallinen Isä. Me kiitämme sinua siitä, että olet tehnyt meistä taivaan kansalaisia ja kirjoittanut lakisi sydämiimme. Anna sen ohjata meitä niin, ettei mikään elämämme alue jäisi pimentoon, valheen ja vääryyden sitomaksi. Varjele meitä käyttämästä asemaamme toisten alistamiseen tai nöyryyttämiseen. Ohjaa totuudellasi ja rakkaudellasi kaikkea vallankäyttöä, ja auta meitä toimimaan yhteisissä asioissa lähimmäistemme ja koko yhteiskunnan parhaaksi. Tätä rukoilemme Herramme Jeesuksen Kristuksen nimessä.

Seurakunta vastaa monessa kohdassa kuulemaansa: aamen. Aamen on paljon merkitystä sisältävä sana. Sana voidaan kääntää suomeksi ilmaisuilla: varma, luotettava, tapahtukoon niin. Aamen on myös uskon sana. tällainen usko ei rukoile hyvään onneen luottaen, vaan tietäen, ettei Jumala valehtele siinä, minkä on luvannut.

Päivän rukouksesta siirrytään sanaosaan. Jumala puhuttelee seurakuntaa sanallaan. Harjavallassa me korostamme sitä vielä lukijan ja seurakunnan vuorovaikutuksella: Tämä on Jumalan sana. Jumalalle kiitos.

Raamatunluku – luimme tällä kertaa vain yhden lukukappaleen, Fil. 3: 17-4: 1

Virsi 183:1,2 – ennen evankeliumia veisataan päivän päävirsi.

Evankeliumi ja saarna

Uskontunnustus – uskontunnustus on kuin Jumalan valtakunnan lipunnosto. Suomen lippu salossa kertoo keitä me olemme – samoin Jumalan valtakunnan lipun alla me ikään kuin tiivistämme rivimme, ilmaisemme keitä me olemme: tässä uskossa elämme ja kuolemme

Yhteinen esirukous on seurakunnan elämää tässä hetkessä. Se huokaa kirkon ja maailman tuskaa Jumalale, pyytää hänen varjelustaan ja jättää itsensä Jumalan haltuun.

Kolehtivirsi: Kolehti kerätään lähetystyölle. Kolehdin kanssa toimitaan niin, että omalta paikalta lähdetään lähetyskynttelikön luokse. Kolehti laitetaan siellä koriin ja sytytetään kynttilä (tuleeko liikaa liikennettä?). Kun sytytät kynttilän, jossakin syttyy valo meidän avustuksemme kautta. Jumalan valtakunnan hyvät voimat saavat uskoa ja rakkautta aikaan.

Virsi: 175:1-

Ehtoollisrukoukset – kuin viikkomessussa. Menimme suoraan anamneesiin, asetussanoihin ja epikleesiin. Siitä jatkoimme eteenpäin. Messun kulkua ei enää selostettu.

Loppuylistys

Kiitosvirsi/päätösvirsi: 552

Kirkosta poistuville annettiin vielä raamatunlause-kirjanmerkki. Jatkossa laitamme näihin kirjanmerkkeihin vielä esirukousaiheen, jonka puolesta tulevan viikon aikana voi rukoilla.

—– —– —–

EvankeliumiFariseukset menivät neuvottelemaan keskenään, miten saisivat Jeesuksen sanoistaan ansaan. He lähettivät hänen luokseen opetuslapsiaan yhdessä Herodeksen kannattajien kanssa. Nämä sanoivat: ”Opettaja, me tiedämme, että sinä puhut totta ja opetat Jumalan tietä totuuden mukaisesti. Sinä olet ihmisistä riippumaton etkä tee eroa heidän välillään. Sano siis meille, mitä mieltä olet: onko oikein maksaa keisarille veroa vai ei?” Mutta Jeesus huomasi heidän kieroutensa ja sanoi: ”Te teeskentelijät! Miksi te yritätte saada minut ansaan? Näyttäkää sitä rahaa, jolla maksatte veronne.” He ottivat esiin denaarin. Jeesus kysyi heiltä: ”Kenen kuva ja nimi siinä on?” ”Keisarin”, he vastasivat. Silloin Jeesus sanoi heille: ”Antakaa siis keisarille mikä keisarille kuuluu ja Jumalalle mikä Jumalalle kuuluu.” Kuullessaan tämän he hämmästyivät. He jättivät Jeesuksen rauhaan ja lähtivät pois. Matt. 22: 15-22

Tervetulojumalanpalveluksen saarna

Hyvät ystävät. evankeliumi asettaa ihmisen kahdenlaiseen vastuusuhteeseen. Meidän on vastattava elämästämme niin keisarille kuin Jumalalle. Antakaa keisarille mikä keisarille kuuluu ja Jumalalle mikä Jumalalle kuuluu. Me elämme tämän maailman lakien alaisena ja rakennamme sen hyvinvointia. Mutta kristittyinä meillä on elämällemme vielä suurempi näyttämö. Siihen kätkeytyy paljon suurempaa draamaa kuin vain pelätä poliisia. Me elämme Jumalan kasvojen alla. Olemme luodut hänen yhteyteensä Jumalan tekoja varten.

Otan yhden lauseen evankeliumista, jonka toivon jäävän teidän sydämeenne: Antakaa Jumalalle se, mikä Jumalalle kuuluu?

Mikä Jumalalle kuuluu ja mitä meidän on siis hänelle annettava. Jumala ei tarvitse meiltä mitään. Mutta me tarvitsemme ja paljon. Meidän on annettava Jumalalle itsemme, jotta hän voisi antaa itsensä meille.

Tämä on myös jumalanpalveluksen perusrytmi: Me annamme jotakin Jumalalle. Niin kuin hetki sitten annoimme hänelle syntitaakkamme. Jotakin puolestaan saadaan häneltä. Tästä on sanottu myös, että se on nimeltään autuas vaihtokauppa.

Monet ihmiset ovat sanoneet, että he eivät käy jumalanpalveluksessa, koska eivät saa siitä mitään. Se ei kosketa heidän syvempiä sielun kerroksiaan. Se ei ikään kuin vastaa siihen kaipuuseen tai pyhän tajuun, mikä heillä on, eikä siis puhu heidän sydämelleen.

Syitä asiaan on varmasti muitakin. Viesti on joka tapauksessa huolestuttava sillä juuri jumalanpalvelus on kirkon keskeisin ja tärkein asia. Seurakunnan elämän syvimmät sydämenlyönnit koetaan täällä.

Meillä on liturgiassa kahden tuhannen vuoden perinne. Kahden tuhannen vuoden ajalla eläneiden kristittyjen usko on kiteytynyt tähän tapaan kokoontua. Sitä arvioidessa on hyvä huomata että sille ei kannata kääntää selkäänsä kovin kevein perustein. Kirkko on katkeamatta viettänyt jumalanpalveluksia joka sunnuntai kohta kaksi tuhatta vuotta. Tällä hetkellä ympäri maailman.

Koko tuo historia ja sen helmet eivät voi tulla kokonaisuudessaan ymmärretyksi parin osallistumisen jälkeen. Toivon, että löydät kuitenkin sielun aarteita.

Mitä täällä saadaan? Mitä Jumala antaa? Keisarille annetun veronkin vastineeksi saadaan jotakin. Hyvinvointiyhteiskunta pidetään toiminnassa: sairaalat, koulut ja kaikki muu. Mitä saadaan sillä että Jumalalle annetaan se mikä Jumalalle kuuluu?

Oletko sinä saanut mitään vai lähtenyt tyhjänä pois? Onko tämä vienyt sinulta vain aikaa?

Sinä saat ja olet Jumalalta paljon enemmän kuin olet koskaan ajatellutkaan. Olet saanut elämän, olet saanut syntisi anteeksi, eli olet saanut myös iankaikkisen elämän, olet saanut siunauksen, varjeluksen. Kaikki mitä sinulla on, on lahjaa Jumalalta. Olet saanut tarkoituksen elämällesi ja myös tehtävän: kulkea valon lapsena pimeässä maailmassa. Elää todeksi uskosi. Se ei ole tekohymyä ja tyhjiä sanoja, vaan syvää osallisuutta ihmisten todellisuuteen. Aitoa kohtaamista

Seurakuntaelämän perusliike on juuri siinä, että kokoonnumme kuin Jeesuksen opetuslapset hänen luokseen jakamaan sydämemme asiat, kertomaan mitä on tapahtunut, kuinka hänen meissä sytyttämänsä valo, armollisuus ja totuus on löytänyt sijaa maailmassa.

Hän kuuntelee oppilaidensa ilot ja huolet, varustaa meidät uudestaan matkaan ja lähettää arkeen palvelemaan. Näin Jumalan vaeltava kansa tekee matkaansa.

Messussa eli ehtoollisjumalanpalveluksessa meillä on lisäksi ateriayhteys. Se on Jeesuksen itsensä asettama. Siinä erityisellä tavalla Kristus antaa meille itsensä. Täällä maan päällä siinä on suurin pala taivasta eli Jumalan läsnäoloa kuin missään muualla. Me vietämme salaisesti ateriaa ylösnousseen Kristuksen kanssa.

Lähestyessämme sitä hetkeä meitä muistutetaan siitä, että emme käy aterialle vilpillisin mielin. Niin kuin me olemme saaneet anteeksi syntimme, meidän tulee antaa anteeksi toisille. Siksi ehtoollisen edellä on rauhan tervehdys.

Kun etsit Jumalaa tule kirkkoon, vaikka et kaikkea kuulemaasi ymmärräkään. Rukoileva seurakunta on kuitenkin paikalla, Kristus on läsnä.

Kun etsit itseäsi ja paikkaasi maailmassa, tule kirkkoon. Täällä ajatuksesi voi rauhoittua ja kysymykset asettua oikean mittaiseksi.

Kun olet ahdistunut tule kirkkoon, rukoileva seurakunta kantaa kuormaasi Kristukselle ja rukoilee kanssasi.

Kun olet onnellinen ja iloinen, tule kiittämään Luojaasi kaikesta siitä hyvästä mitä olet saanut.

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s