Saarnaajan huoneentaulu

Olen työssäni myös teologien harjoittelun ohjaaja. Siinä ominaisuudessa jaan tämän huoneentaulun.

Saarnaajan huoneentauluni on melko yksinkertainen. Yksinkertaisuus on tärkeää sen todellisuuden tähden, minkä työssä kohtaa. Saarnoja ei ole aikaa valmistaa viikkotolkulla. Usein ne on saatava kasaan parissa päivässä. Siksi monimutkaiset ohjeet eivät auta.

Huoneentauluni olen oppinut Veli-Pekka Hännisen artikkelista Saarnan käsikirjoitus. Huoneentaulun nimi on: Saarnan kolme näytöstä. Ohje on lahjomaton ja se noudattaa Aristoteleen struktuuria: I) esille asettaminen, II) kärjistäminen eli konfrontaatio, III) päätös eli purkaminen.

Saarnan kolme näytöstä

I) paljastuu mielikuvituksesi laatu: minkälaisen tilanteen pystyt synnyttämään.

II) paljastuu tekniikkasi: mihin pääset luomastasi lähtökohdasta.

III) paljastuu maailmankatsomuksesi: miksi haluat tämän tarinan kertoa.

Näistä kolmesta kohdasta kaikkein haastavin on tuo viimeinen. Onko minulla mitään asiaa, vai puhunko vain lämpimikseni.

Näiden lisäksi on tarpeen ottaa esille pari näkökulmaa saarnan suhteen.

a) Herätä oma rakkautesi evankeliumiin ennen kuin ’käyt vieraissa’. Kun se tapahtuu ei luultavasti ole enää tarvetta katsoa, mitä muut ovat asiasta saarnanneet. = Lue evankeliumia uudestaan ja uudestaan, kuulostele, tarkkaile tuntemuksiasi sen äärellä, ole utelias ja tee tekstille kysymyksiä.

b) Rakasta kuulijoitasi. Ajattele heistä hyvää.

c) Pidä sellainen saarna, jonka itse haluaisit kuulla.

* * *

Ellei ensin liekehdi hän, joka saarnaa, ei voi sytyttää häntä, jolle saarnaa.

– teksti Lokalahden kirkon saarnatuolissa

”Mille me avaamme korvamme toisen ihmisen puhuessa? Sillekö mitä hän sanoo? Vai sille, mikä saa hänet puhumaan?”

– Peter Halldorf kirjassa Pyhän tuoksu

”Mitä ihmiset haluavat kuulla juuri nyt? Mitä he eivät halua kuulla, mutta heidän pitäisi? Mikä on merkityksellisintä, mitä juuri nyt voin sanoa? Mikä minua itseäni viiltää, puhuttelee tai masentaa eniten tämän viikon uutisaiheissa? Mitä Jeesus tahtoisi sanoa minun kauttani muille? Miksi Jeesus antaa tässäkin lohdun ja toivon?”

– Heli Karhumäki Sana-lehden kirjoitus 10.9.2020

Suomessa on ilmestynyt erilaisia puhetaitoa käsitteleviä kirjoja. Niistä, joita minä ole lukenut, suosittelen kirjaa Lisa Encell (toim.), Kuunteleeko kukaan puettasi? Kirjan artikkelit ovat syntyneet radiohartauspuhujien kursseja ajatellen, mutta sopii myös saarnaajalle. Kirjan etuna on käytännöllisyys ja konkreettiset neuvot, jotka voivat auttaa puhujaa eteenpäin (mm. kysymyksiä, joita saarnatekstille voi esittää).

retoriikkaa käsitteleviä nettisivujakin on olemassa esim

Muuta mukavaa.

—-

—-

Löysisn yliopistopapereideni joukosta tällaiset luentomuistiinpanot vuodelta 1990. Koska kysymys on luennon muistiinpanoista, kaikki mahdolliset epäselvyydet ovat tietysti kuulijasta ja muistiinpanojen kirjoittajasta johtuvia. Minua kuitenkin ilahdutti tämä löytö

Jumalanpalvelus ja julistus
Kari Vappula
VALMIUDET SAARNAAMISEEN

Jokainen saarna on uhkayritys (Barth)

Saarna ei ole yksityinen asia. Edustamme kirkkoa. Saarnaamme Jumalan sanaa.

SAARNAN VALMISTUSPROSESSI

Meditaatio 1

Tekstin äärellä vietetään aikaa
Ajoissa valmisteleminen
⁃    lectio – sovita itsesi sanaan
⁃    meditatio – keskeiseen kohdistaminen
⁃    oratio
⁃    operatio – mukauduttava sanan opetukseen
⁃    contemplatio – sisäinen katseleminen

Meditaatio 2

Tärkein saarnan muotoutumisessa. On kyettävä palaamaan tekstin maailmasta tähän päivään.

Analyysit

Eksegeettinen:
⁃    Skopus = suunta ja päämäärä, johon teksti tähtää. Paljastaa, mitä Jumala tahtoi sanoa alkuperäistilanteessa.
⁃    Sitz im leben. mitä se alkuperäisessä yhteydessä on tarkoittanut.

Dogmaattinen:
⁃    Apuvälineet
⁃    Olisi hyvä olla selvillä omasta teologisesta identiteetistä

Liturginen:
⁃    Kirkkovuodessa saarnattava keskeisistä asioista
⁃    Kirkolllinen symbolimaisema
⁃    Pentti Lempiäinen: Pyhät ajat; Kuvat puhuvat etc.

Pastoraalinen
⁃    Minkälaisessa tilanteessa seurakuntalaiset elävät? Mikä tämän päivän elämäntilanne?
⁃    Papin elettävä lähellä koko seurakuntaa
⁃    Yheiskunnallinen ulottuvuus
⁃    Nöyryys suurten eettisten ongelmien edessä

Hermeneutica sacra:
⁃    Hermeneutiikka on viestimistä, joka tekee jonkin asian ymmärrettäväksi. Se on taitoa esittää asia ymmärrettävästi. Uusi testamentti tarkoittaa sillä
⁃    kääntämistä kielestä toiselle (4 kertaa)
⁃    Vanhan tekstin selitystä (Jeesus Emmauksen tiellä)
⁃    Uskonnollisen mysteerin ymmärtämistä ja selittämistä (7 kertaa Paavalille).

Homileettinen:
⁃    Homileettiset teemat
⁃    Saarnan tavoite (skopuksen muuttaminen homileettiseksi tavoitteeksi)

KIRJALLINEN SAARNA

Metodi

analyyttinen – tekstuaallinen
synteettinen – temaattinen

HYVÄN SAARNAN TUNTOMERKKEJÄ

Määrätietoinen
Päämäärä ja tavoite selvillä. Skopuksesta on päästy homileettiseen tavoitteeseen. Saarna ei jää eksegeettiseksi selitykseksi.

Johdonmukainen
Ajatusten kulku etenee luontevasti. Vaatii saarnan valmistamista dispositiosta käsin.

Keskeinen
Keskeisintä tekstissä. Saarnassa kosketuskohta Jeesukseen.

Yhtenäinen
Tienviitat samansuuntaisia. Skopus pitää saarnan kasassa, kun on keskitytty skopuksen teemaan.

SAARNAN RAKENNE

Alku
– mukaansatempaava
– herättää mielenkiinnon
– ilmoittaa aiheen

Motivointi
– jokin tapahtuma
– yhteinen kokemus
– ajankohtainen asia
– iskevä lainaus
– suoraan asiaan

”Virhe”
– väljähtynyt tekstin uudelleen kerronta

Tractatio
– kiinteästi etenevä
– varo paikallaanpolkemista ja itsestäänselvyyksien vatvomista

Jäsennys

1. Tekstistä nouseva
esim. kaksi- tai kolmijako (Gal 6:2 kantakaa toistenne kuormia)
– on ihmisiä, jotka eivät…
– on ihmisä jotka… mutta eivät…
– on ihmisiä, jotka täyttävät Kristuksen lain
(Jeesus on se kantaja. Kantaja joka ei väsy)

2. Muodollinen

2.1.
Johdanto
Asian käsittely
Sovellus aikaamme, tilanteeseemme

2.2.
Analyyttinen, jae jakeelta

2.3.
Dialektinen (esim. Jeesus ristillä)
teesi – avuton Jeesus
antiteesi – auttaja Jeesus
synteesi – avuttomuudessa auttava Jeesus

2.4.
Mitä Jumala antaa ja tekee
Mitä me voimme antaa ja tehdä

Loppu
Naseva vasaranisku, yllätys, näköaloja avaava (ei saa olla kauan odotettuloppu). Varo opatiiveja (suokoon Jumala; kunpa mekin voisimme). Lopun pitää sitoa se, mikä on sanottu.

TULKINTATAPOJA

Allegorinen (kolme tasoa)
– sanallinen
– siveellinen
– hengellinen – tärkeintä etsiä hengellistä vastinetta

Kirjaimellinen tai vertauskuvallinen

Keskiajan malli
– historiallinen (Sitz im leben)
– mystinen
– moraalinen
– anagoginen (ylöspäinvievä)

Luther
– sanasta etsittävä Kristusta
-> saarna on Raamatun tekstin selittämistä ja tulkitsemista tälle päivälle (punaisena lankana Kristus)

Historiallis-kriittinen
– tekstin perusmerkitys (Sitz im leben)
– ilman esiymmärrystä

MILLAINEN ON TULEVAISUUDEN SAARNA

Järkiperäisestä ja käsitteellisestä siirrytään yhä enemmän havainnolliseen, kuvalliseen saarnaan ja otetaan enemmän huomioon saarnatilanne.
Käytettävä käsitteitä, jotka vastaanottaja ymmärtää, ettei tulisi väärinymmärryksiä. Ymmärrämme käsitteet omasta kokemusmaailmastamme käsin. Kuulijoilla oltava kosketuskohta julistettuun saarnaan, puheeseen.

KIINNITÄ  HUOMIOTA SEURAAVAAN

– harva tempo (hidas(/nopea)
– voimakkuus
– rytmi (tauot)
– painotus (tärkeät asiat esiin)
– äänenkäyttö
– saarnanuotti
– öö  –  öö
– elehtiminen

SAARNAN LAJIT

Julistava saarna
– teema – Raamatun opetus – sovellutus – loppuhuipennus

Essee-saarna
– pohdiskeleva saarna

Raamattusaarna
– Raamatun kertomus tuodaan esille ymmärtäen tilanteen ’eläytymällä siihen’ – sovelllutus tähän aikaan

Opetussaarna
– saatava Raamatun tapahtuma elämään ihmisten maailmassa

Dramaattinen saarna
– herätyssaarna – musta-valkoinen – vetoaa tahtoon ja tunteeseen – vaatii ratkaisua tässä ja nyt

Meditoiva saarna
– Kuulija pyritään viemään kasvotusten oman elämän ja Jumalan kanssa. Tämä aiheuttaa toimintaa ihmisessä (rukousta mm.). Meditoivassa saarnassa on aina ’minä’ mukana esimerkkinä, miten asiat ovat minun kokemusmaailmassani olleet (aika körttiläistä siis – tuomon huomio).
– mietiskely
– kuva
– sisäiset tunnot, jotka yhtyvät kuvaan

Narratiivinen saarna
Raamatun kertomus kerrotaan jonkin silmin. Fantasia pelaa myös tässä saarnassa. Ei saa kuitenkaan mennä yli kirjoitetun.

SAARNAN VALMISTUS (SAARNAAJAN HUONEENTAULU MARTIN LÖNNEBON MUKAAN)

– Olenko huolehtinut yleisestä valmistautumisesta saarnaa varten viimepäivinä (tieto, tunne, tahto)
– Olenko katsonut maailmaa tekstin läpi
– Olenko katsonut itseäni tekstin läpi
– Olenko tietoinen siitä, että se, mitä olen, saarnaa enemmän kuin se, mitä sanon
– Olenko tietoinen siitä, että teksti on Jumalan sanaa
– Olenko asettanut tekstin  niihin yhteyksiin, jo ihin se kuuluu (kirkkovuosi)
– Olenko analysoinut tekstin eksegeettisesti
– Olenko tajunnut tekstin sanoman
– Olenko todella selittänyt tekstiä saarnassani ja olenko valmis antamaan sen ihmisten käsiin
– Olenko mukauttanut saarnan muodon kuulijoiden mukaan
– Onko minulla oikea aihe, vastaako se tekstin intentioita
– Onko minulla oikea aloitus
– Olenko lopettamassa saarnani oikein
– Olenko jättänuyt tekstin selityksen Jumalan käsiin
– Olenko jäänyt koko saarnani kanssa turvallisesti Jumalan käsiin

Lönnebon seitsemän avainsanaa

Tarkoitus
Syyllisyys
Yksinäisyys
Kuolema
Vapaus
Rakkaus
Oikeudenmukaisuus

Elämän tarkoitus – tyhjyyden ja tarkoituksettomuuden ja juurettomuuden tunnot, vieraantuminen

Rauha ja sovitus – syyllisyys ja levottomuus

Yhteys ja osallisuus – yksinäisyys ja vieraudentunto

Elämänilo ja turvallisuus – kuolema ja tyhjiinraukeamisenpelko

Vapaus ja luovuus – yksitoikkoisuus, stressi, pinnallisuus, työttömyys

Rakkaus ja uskollisuus – särkyneet haaveet, pettämisen kokeminen

Oikeudenmukaisuus, rauha, puutteesta pääseminen – sorto, riisto, nälkä, sota.

Paul Tillich – mikä ihmistä ahdistaa

Antiikki: kohtalo, kuolema
Keskiaika: syyllisyys, tuomionalaisuus
Nykyaika: Tyhjyys, tarkoituksettomuus

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s