Kolminaisuudenp

Jumalan kolminaisuus vai yksinäisyys

Pyhän Kolminaisuuden päivä 2006

Matt. 28: 16-20_Kaikki yksitoista opetuslasta lähtivät Galileaan ja nousivat vuorelle, minne Jeesus oli käskenyt heidän mennä. Kun he näkivät hänet, he kumarsivat häntä, joskin muutamat epäilivät. Jeesus tuli heidän luokseen ja puhui heille näin: ”Minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni: kastakaa heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen ja opettakaa heitä noudattamaan kaikkea, mitä minä olen käskenyt teidän noudattaa. Ja katso, minä olen teidän kanssanne kaikki päivät maailman loppuun asti.”

Tänään on pyhän Kolminaisuuden päivä. Äkkikuulemalta päivä ei tunnu kovin iloiselta. Täytyykö juhlapyhää viettää myös joidenkin dogmien ja opinkappaleiden kunniaksi? Sellaiseltahan tuo sana kolminaisuus kuulostaa: kuivalta opinkappaleelta.

Se kuulostaa pölyttyneeltä, viralliselta, kaavamaiselta ja matemaattiselta – siis täysin elämälle vieraalta. Sanan on keksinyt varmaankin joku teologin ja insinöörin sekoitus. Teologi-insinööri on henkilö, jonka puheesta ei kukaan terve ihminen saa tolkkua ja keksintö, minkä hän on tehnyt, siitä on enemmän harmia kuin hyötyä, vaikka se toimisi. – tällaisia mielikuvia voi tulla sanasta kolminaisuus. (Kolminaisuus sanan oikeasti toi käyttöön teologi-juristi Tertullianus. Hmm…)

Onko ’kolminaisuus’ jätettävä kokonaan teologien väliseksi keskusteluksi vai onko siinä jotakin sellaista, minkä jokaisen kristityn olisi hyvä tietää? Voiko tavallinen kristitty tätä ymmärtää ilman että piirtää geometrisiä kuvioita vihkoonsa tai ilman, että opiskelee yhtään teologian historiaa. Emmekö todellakaan tule toimeen ilman tuota sanahirviötä? Kuvitelkaapa, jos Jumalalla olisi eri määrä persoonia kuin kolme, olisiko hän pyhä seitsenäisyys tai pyhä viisnäisyys – tai mikä pahinta pyhä yksinäisyys.

Mutta niin tuo sana vain oppikirjoissamme seisoo: Kolminaisuus. Sitä sanaa ei ole Raamatussa. Sen ovat toden totta varhaiset teologit kehittäneet sanavarastoamme rikastuttamaan. Parempaa sanaa meillä ei ole. Sana sinänsä ei olekaan tärkein, vaan asia, mikä kaiken takana on. Itse asia kyllä on Raamatussa selvästi ilmaistu, vaikkakaan ei opillisessa muodossa, eikä sille Raamatussa ole omaa sanaa. Mutta ymmärtääksemme mitä Jumala itsestään Raamatussa ilmoittaa, puhe kolmiyhteisestä Jumalasta on tarpeellista, jopa välttämätöntä.

Kun me puhumme Kolminaisuudesta. Se tarkoittaa ensinnäkin sitä, että on yksi Jumala, jolla on kolme persoonaa. Tämän kaikki teistä tietävät. Mutta persoonallisella tasolla ja meidän sisäisen kokemuksemme tasolla ajattelemme Jumalaa silti usein valkopartaisena ukkona kylmänhuuruisessa pilvisalissa. Jumala ei ole vain taivaan Isä. Jumala ei ole yksinäisyys, hän ei ole yksinäinen vaan kolminainen.

Hän ei ole yksinäinen silläkään tavoin, mitä sanalla yleensä tarkoitamme: Yksinäinen, surullinen ja onneton. Jumala ei kärsi yksinäisyydestä. Maailman luominen ei ole ollut hänelle keino pitää yksinäisyydestä johtuvaa ikävystymistä loitolla – kun Tv:tä ei vielä ollut.

Vaikka sanoin tämän vähän hassusti, siinä on sisällä tärkä asia. Jumalassa ei ole yksinäisyyttä kielteisessä mielessä, vaan Jumalassa itsessään on jo persoonien välistä yhteyttä. Jumalan persoonat Isä, Poika ja Pyhä Henki seurustelevat keskenään. Persoonien välilä on vuorovaikutusta ja mikä tärkeintä näitä yhdistää rakkaus.

Tämän tähden ja vain tämän tähden voimme sanoa, että Jumala on rakkaus. Yksinäisestä Jumalasta ei oikein voisi sanoa, että hän on rakkaus. Mitä yksinäinen Jumala rakastaisi ennen kuin luo maailman. Ei mitään.

Kolmiyhteisestä Jumalasta voi sanoa, että hän ei vain rakasta, vaan hän on rakkaus. Hänen syvin olemuksensa on rakkaus ja hän on rakastava jo ennen kuin mitään muuta on olemassa. Juuri tämä rakkaus saa kaiken olemaan. Jumalan rakkaus antaa maailmalle olemassaolon.

Jumalan persoonien välinen rakkaus on suurinta mitä on olemassa. Se ’insinööri’, joka tuon kolminaisuus-sanan kehitti, tajusi varmaan, että tässä Jumalan persoonien välisessä rakkaudessa on maailmoja luova voima tai generaattori.

Kun Jumala luo ihmisen omaksi kuvakseen, hän luo meidät yhteyteensä. Hän loi meidät elämään siitä rakkaudesta, joka kumpuaa Jumalasta. Tämän rakkauden mallin mukaan meidät on luotu.

Koska lankeemuksessa me olemme tulleet reväistyksi irti tästä yhteydestä, on koko ihmiselämän tarkoituksemme tulla vedetyksi taksin tähän rakkauden vuorovaikutukseen – Jumalan yhteyteen.

Jumala ei ole siis yksinäinen. Mutta eikö tuo edellä sanottu ole kuitenkin vain kaunista teoriaa tai mystiikkaa. Onko jotakin konkreettisempaa?

Sellainen voisi löytyä päivän evankeliumista. Kun yksitoista opetuslasta nousivat vuorelle kohtaamaan Jeesuksen. Nähdessään hänet, he polvistuivat hänen edessään (vaikkakin epäilivät). Jeesuksen edessä polvistutaan niin kuin Jumalan edessä polvistutaan. Sitä tuo polvistuminen merkitsee.

Kun Jeesus oli syntynyt, tietäjät tulivat hänen luokseen tähden johtamina ja kumartuivat hänen edessään maahan heittäytyen. Nyt polvistuvat Jeesuksen oppilaat. Se että Jeesusta kumarretaan ja palvotaan Jumalana, merkitsee juuri sitä, että hän ei ollut kuin kuka tahansa ihminen. Vaan Jumala oli tullut hänen kauttaan ihmiseksi. Eikä taivas jäänyt tyhjäksi, kun seimeen laskettiin lapsi kapaloissa.

Jos Jeesus ei ole Jumala, meidän kumartamisemme on turha, jos hän ei ole Jumala, hänen uhrinsa on turha. Jos hän ei ole Jumala, puhe Jumalan rakkaudesta on turhaa. Jos hän ei ole Jumala taivaan salissa on hiljaista ja kylmää.

Mutta tuolla vuorella opetuslapset kumartavat. Jeesus sanoo: Minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Näin puhuu vain Jumalan Poika

Hän antaa lähetyskäskynsä: tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni – saattaa kaikki kansat takaisin elämänyhteyteen Jumalan kanssa: kastamalla ja opettamalla. Kastamalla Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Kolmiyhteisen Jumalan nimeen.

Ystävät. Kolminaisuus ei ole matematiikkaa, ei geometriaa, ei filosofiaa. Se on sitä, että me itse elämme yhteydessä tähän Jumalaan: rukoilemme Isää Jeesuksen kautta (= turvaudumme Jeesukseen), Pyhässä Hengessä.

Ja Jeesuksen käskyn mukaan ohjamme myös muita tuntemaan saman jumalallisen rakkauden, joka me olemme Jeesuksen kautta oppineet tuntemaan

Ohjaamme heitä Taivaallisen Isän rakkauteen. Siihen, joka antaa meille olemassaolon ja tarkoituksen. Sinut on luotu yhteyteen Jumalan kanssa. Ohjaamme heitä Pojan rakkauteen. Siihen uhrirakkauteen, joka sovitti meidät Jumalan kanssa ja poistaa esteet elämän syvimmän tarkoituksen toteutumiselta. Ohjaamme heitä Pyhän Hengen rakkauteen, jonka asuminen meissä luo yhteyden – tekee tarkoituksesta todellisuutta, toteuttaa sen.

Tähän Jumalan haltuun me uskomme elämämme, kun nousemme tunnustamaan uskomme.

(idean lähde Leslie Newbiginin kolminaisuutta koskeva kirjoitus)


Pyhän Kolminaisuuden päivä – Salattu Jumala
Konfirmaatio 15.6.2003

Matt 28:16-20
Kaikki yksitoista opetuslasta lähtivät Galileaan ja nousivat vuorelle, minne Jeesus oli käskenyt heidän mennä. Kun he näkivät hänet, he kumarsivat häntä, joskin muutamat epäilivät. Jeesus tuli heidän luokseen ja puhui heille näin: ”Minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni: kastakaa heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen ja opettakaa heitä noudattamaan kaikkea, mitä minä olen käskenyt teidän noudattaa. Ja katso, minä olen teidän kanssanne kaikki päivät maailman loppuun asti.”

Hyvät ystävät. Tänään on suuri juhlapäivä. Juhlapäivä se on koko seurakunnalle, mutta erityisesti tänään on juhla näille nuorille, jotka konfirmoidaan. He ottavat askeleita aikuisuutta kohti – kohti itsenäisyyttä, sellaista elämää kohti, missä he itse ottavat vastuuta omista valinnoistaan ja tekemisistään. Konfirmaatiossa nuorista tulee hengellisesti itsenäisiä.

Kun teitä lapsena kastettiin sen yhteydessä kummeilta ja vanhemmilta kysyttiin heidän suostumustaan kasvattaa teitä kristinuskoon sisälle. Tuo suostumus annettiin tähän päivään asti. Tähän asti teitä on kannettu ja talutettu, ohjattu ja opastettu. Nyt meidän kätemme irrottavat otteensa ja kohoavat vain siunaukseen ja rukoukseen, kun te lähdette itse kulkemaan eteenpäin. Te otatte itse vastuun itsestänne hengellisinä ihmisinä. Me voimme vain toivoa, että tie jota kuljette on Jeesuksen viitoittama tie.

Tämä teidän juhlapäivänne on Pyhän Kolminaisuuden päivänä. Sen evankeliumina on Jeesuksen antama käsky lähteä kaikkialle maailmaan ja saattaa Jeesukselle lisää opetuslapsia kastamalla ja opettamalla heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen.

Tämä päivä ja kuulemamme evankeliumi sopii juhlapäiväksenne erityisen hyvin. Kolmiyhteisen Jumalan nimeen teidät on kerran kastettu Jumalan lapsiksi ja Jumalan valtakunnan kansalaisiksi. Evankeliumissa kuullun käskyn mukaan teitä myös on opetettu. Siihen käskyyn koko rippikoulu perustuu. Tuo evankeliumin kohta tuli tutuksi teille myös ulkoläksynä.

Kolminaisuuden päivänä Jumalasta erityisesti halutaan sanoa se, että Jumala on salattu Jumala. Kun Jumalasta sanotaan, että hän on salattu, sillä viitataan siihen, että ihminen ei saa Jumalasta otetta. Jumalaa ei voi laittaa mikroskoopin alle. Hän ei ole luonnonlakien kaltainen, jonka toimintaa voi ennustaa. Hän ei liiemmin ole geeni, jota voisi manipuloida. Jumalaa ei voi tutkia eikä häntä läpikotaisin tuntea. Jumalan ei tarvitse kenellekään selitellä tekemisiään. Hän ei ole vastuussa ihmisille. Samalla sillä viitataan siihen, että Jumala on myös jotakin muuta kuin me ihmiset. Hän on toisenlainen, hän on tutkimaton ja hänen valtansa on mittaamaton. Ihminen sen sijaan hänen edessään tuntee itsensä pieneksi.

Ihminen yrittää salattua Jumalaa lähestyä ja etsiä häntä. Ihminen yrittää ymmärtää oman kohtalonsa perimmäistä käsikirjoitusta kuitenkaan saamatta lopullista selvitystä ja selvyyttä.

Rippikoulu kestää noin puoli vuotta. Siitä merkittävin ja odotetuin osa on viikon mittainen rippileiri. Sen me olemme juuri saaneet päätökseen. Viikko ei ole kovin pitkä aika ihmisen elämässä, mutta monenlaisia asioita ehtii leirillä tapahtua. Kaikkea tapahtunutta on turha edes yrittää mahduttaa yhteen puheeseen. Oleellista kuitenkin on, että opettelimme tuota salattua Jumalaa hieman enemmän tuntemaan. Pyrimme tekemään näkymätöntä Jumalaa näkyvämmäksi ja konkreettisemmaksi. Askartelimme puuhelmistä rukousnauhan, jotta rukoukseen keskittyminen olisi helpompaa. Piirsimme kirjaan muistiinpanojen joukkoon symboleita, vertauskuvia, jotta Jumalan näkymätön todellisuus saisi joitakin hahmoja ja kuvia. Joskus kuljetimme teitä silmät sidottuna, jotta saisit kokemuksen, miltä tuntuu luottaa johonkin, jota ei näe.

Opetimme teidät tuntemaan sitä Jumalaa, jonka itse olimme oppineet tuntemaan. Opetimme teidät tuntemaan Jumalasta sitä, mitä hän itse on meille itsestään ilmoittanut.

Rippileiriin kuuluu myös paljon erilaisia tapahtumia ja perinteitä. Haluankin nostaa esille ja mieleenne erään leirin perinteen.

Ensimmäisenä päivänä jokainen leiriläinen sai nostaa kulhosta lapun, jossa oli yhden leiriläisen nimi. Hänestä tuli salainen ystäväsi. Kukaan muu ei tiennyt salaista ystävääsi vain kuin sinä itse. Salaiselle ystävälle tuli kirjoittaa viestejä ja tehdä kaikkea hyvää leirin aikana. Meillä oli tarkoitusta varten postilaatikko, josta iltaisin jaettiin kirjeet ja paketit. Kirjeiden välityksellä tuo ystävä tuli tutummaksi ja kiehtovammaksi, mutta hän säilyi nimettömänä ja salaisuutena leirin loppuun asti. Vasta viimeisenä päivänä paljastettiin, kuka oli kenenkin salainen ystävä.

Tämä perinne on hauska ja hyödyllinen. On kiva saada postia ihmiseltä joka ajattelee minusta hyvää. On kiva tietää, että joku itselle tuntematon henkilö ajattelee minua. En ole hänelle merkityksetön vaan erityisellä tavalla läheinen ja tärkeä. Siinä oli oma jännityksensä miettiä, kuka leiriläisistä on salainen ystävä.

Minäkin olin jollekin salainen ystävä ja minulla oli salainen ystävä. Leiriläiselle on varmaan hieman masentavaa saada pappi salaiseksi ystäväkseen. Olisi jännittävämpää kirjoittaa isoselle. Mutta minusta on ollut hauskaa kirjoittaa leiriläiselle. Minä kehitin salaiselle ystävälle jatkokertomuksen nimeltä ”Lentävä lippalakki”.

Tarina kertoi näkymättömästä 15-vuotiaasta nuoresta, josta näkyi vain lippalakki. Hän oli siis näkymätön ja se juuri oli hänen ongelmansa – näkymättömyys. Hän halusi tulla nähdyksi ja huomatuksi, mutta hänestä näkyi vain lippalakki, joka tuntui keikkuvan ilmassa tyhjän päällä. Uskon, että ongelma nykyään on ihan todellinen. Nuoret, jotka ovat kasvamassa aikuisiksi, haluavat tulla huomatuksi ja rakastetuiksi, mutta kokevat olevansa näkymättömiä. Ei vain Jumala tunnu jäävän salatuksi, vaan myös oma sisin jää näkymättömäksi. Kukaan ei nuorta huomaa tai kukaan ei välitä eikä tunnu heitä ymmärtävän. On siis kaksi tuntematonta ja salattua. Toisesta näkyy vain se lippalakki ja toisesta ei mitään.

Tänään salatun Jumalan nimikkopyhänä ajattelen, että Jumala on meidän salainen ystävämme. Hän säilyy meille salattuna, mutta häneltä me olemme saaneet kirjeitä ja viestejä salaisuuden verhon takaa. Ne ovat hyviä viestejä siitä, että hän on ajatellut meistä hyvää.

Lentävän lippalakin ongelmaan on olemassa yksi lohduttava tieto. Vaikka Jumala säilyy meille näkymättömänä, niin me emme milloinkaan ole hänelle näkymättömiä emme huomaamattomia. Jos käykin niin, että koko muu maailma ei meitä huomaakaan, niin Jumalalle me emme ole näkymättömiä. Hän näkee lippalakkimme alle. Hän näkee silmämme ja sydämemme. Ja hän rakastaa meitä.

Kaste ja lähetyskäskyssä Jeesus, joka ylösnoustuaan on astumassa näkymättömään Jumalan valtakuntaan, sanoo oppilailleen kuitenkin, että hän on joka päivä meidän kanssamme maailman loppuun asti. Jumalan valtakunta on täällä keskellämme, vaikka emme näe sitä. Jumalan valtakunnan hallitsija on täällä kanssamme, vaikka emme näe häntä. Tuntemattoman ja salatun Jumalan pelottavuus väistyy. Pelon sijalle voi syntyä usko ja luottamus. Meillä on salainen ystävä, joka ajattelee meistä hyvää, joka rakastaa meitä, joka on kaikessa elämässämme mukana, jotta meille ei tapahtuisi mitään pahaa.

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s